dafabet casino khuyen mai le hoi thuyen rong

Lọt Top 50 người chơi có số điểm cao nhất khi tham gia Lễ Hội Thuyền Rồng tại Dafabet

Trong tháng 6 này, Dafabet Casino có chương trình Lễ Hội Thuyền Rồng hấp dẫn dành cho 3 trò chơi tại sòng Casino trực tuyến, cùng tham gia tại đây..

Chơi các Trò Chơi sau: Emperor of the Sea, Dragon Dance và Break Away Deluxe Bạn sẽ tích lũy 1 Điểm Giải Đấu với mỗi 26.000 VNĐ tiền cược!
Top 50 người chơi có số Điểm Giải Đấu cao nhất sẽ thắng Tiền Thưởng!

dafabet casino le hoi thuyen rong 1 dafabet casino le hoi thuyen rong 3 dafabet casino le hoi thuyen rong 2

CHƠI NGAY

Giải đấu 1 (338.704.000 VNĐ) – 7 – 9/6/2019

Danh sách người chiến thắng sẽ được công bố vào 10/6/2019

 

Thứ Hạng Tiền Thưởng
1 52.108.300 VNĐ
2 39.081.200 VNĐ
3 31.265.000 VNĐ
4 26.054.100 VNĐ
5 20.843.300 VNĐ
6 13.027.100 VNĐ
7 7.816.240 VNĐ
8 7.816.240 VNĐ
9 6.513.530 VNĐ
10 – 19 5.210.830 VNĐ
20 – 30 3.908.120 VNĐ
31 – 40 2.605.410 VNĐ
41 – 50 1.302.710 VNĐ

 

*Tất cả ngày tháng thuộc về năm 2019 (GMT+8) và tiền tệ dựa trên tỷ giá hiện tại.

Giải đấu 2 (338.704.000 VNĐ) – 10 – 12/6/2019

Danh sách người chiến thắng sẽ được công bố vào 14/6/2019

 

Thứ Hạng Tiền Thưởng
1 52.108.300 VNĐ
2 39.081.200 VNĐ
3 31.265.000 VNĐ
4 26.054.100 VNĐ
5 20.843.300 VNĐ
6 13.027.100 VNĐ
7 7.816.240 VNĐ
8 7.816.240 VNĐ
9 6.513.530 VNĐ
10 – 19 5.210.830 VNĐ
20 – 30 3.908.120 VNĐ
31 – 40 2.605.410 VNĐ
41 – 50 1.302.710 VNĐ

 

*Tất cả ngày tháng thuộc về năm 2019 (GMT+8) và tiền tệ dựa trên tỷ giá hiện tại.

Giải đấu 3 (442.920.000 VNĐ) – 14 – 16/6/2019

Danh sách người chiến thắng sẽ được công bố vào 17/6/2019

Thứ Hạng Tiền Thưởng
1 104.217.000 VNĐ
2 65.135.300 VNĐ
3 52.108.300 VNĐ
4 26.054.100 VNĐ
5 26.054.100 VNĐ
6 13.027.100 VNĐ
7 7.816.240 VNĐ
8 7.816.240 VNĐ
9 6.513.530 VNĐ
10 – 19 5.210.830 VNĐ
20 – 30 3.908.120 VNĐ
31 – 40 2.605.410 VNĐ
41 – 50 1.302.710 VNĐ

*Tất cả ngày tháng thuộc về năm 2019 (GMT+8) và tiền tệ dựa trên tỷ giá hiện tại.

Điều khoản và điều kiện khi tham gia tại Dafabet Casino

  1. Khuyến mãi sẽ bắt đầu lúc 23:01 ngày 6/6/2019 (Giờ VN) tới 22:59 16/6/2019 (Giờ VN).
  2. Người chơi sẽ tích lũy 1 Điểm Giải Đấu với mỗi 26.000 VNĐ tiền cược tại các Trò Chơi slot: Emperor of the Sea, Dragon Dance và Break Away Deluxe. Các trò slot khác sẽ không được tính cho yêu cầu khuyến mãi.
  3. Top 50 người chơi có Điểm Giải Đấu cao nhất khi kết thúc giải đấu sẽ nhận khoản thưởng tiền mặt tương ứng theo thứ hạng.
  4. Tiền thưởng sẽ tự động được cập nhật vào tài khoản người chơi khi giải đấu kết thúc.